Sökning: "Tidstrender"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Tidstrender.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Developing tools for non-target analysis and digital archiving of organic urban water pollutants

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Cathrin Veenaas; Peter Haglund; Per Liljelind; Christine Gallampois; Mehran Alaee; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital archiving; non-target screening; organic pollutants; sewage sludge; GC-MS; GC×GC; LC-MS; time-trend analysis; retention indices; retention time prediction;

  Sammanfattning : This thesis describes efforts to develop robust methods for the creation and use of digital archives of environmental samples, and proposes guidelines based on the results. Digital archives are repositories that store environmental samples digitally. LÄS MER

 3. 3. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Bo Berger; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Sammanfattning : Time trends in prevalence, incidence and mortality was followed in 15000 diabetic patients in 1991?2005. Clinical findings, C-peptide protocols, and islet antibodies were compared in their ability to distinguish type 1 from type 2 diabetes, and factors associated with the prognosis of diabetes were explored. LÄS MER

 4. 4. Mortality in Oxygen-Dependent Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Possibilities for Pharmacological Interventions

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Magnus Ekström; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; mortality; survival; comorbidity; cardiovascular disease; cardiovascular drugs; angiotensin-converting enzyme inhibitor; angiotensin receptor blocker; beta blocker; statin; aspirin; antiplatelet drug; gender; sex; oxygen-dependent; LTOT; trends; excess mortality; SMR; hypoxemia; hypoxia; hypoxaemic;

  Sammanfattning : Background Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major and rising cause of mortality worldwide, especially in women. Patients with chronic hypoxia owing to COPD are treated with long-term oxygen therapy (LTOT) but have high morbidity and mortality. LÄS MER

 5. 5. Models and Methods for Random Fields in Spatial Statistics with Computational Efficiency from Markov Properties

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, Centre for Mathematical Sciences, Mathematical Statistics, Lund University

  Författare :David Bolin; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; random fields; Gaussian Markov random fields; Matérn covariances; stochastic partial differential equations; Computational efficiency;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Beräkningsmässigt skalar många av de klassiska metoderna inom spatiell statistik kubiskt med antalet observationer, vilket är opraktiskt om datamängderna är stora. I de traditionella tillämpningarna av statistik på spatiella datamänger begränsades ofta antalet observationer på grund av höga mätkostnader och metodernas beräkningskomplexitet inte sällan ett problem. LÄS MER