Sökning: "Tidstrender"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Tidstrender.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Developing tools for non-target analysis and digital archiving of organic urban water pollutants

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Cathrin Veenaas; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital archiving; non-target screening; organic pollutants; sewage sludge; GC-MS; GC×GC; LC-MS; time-trend analysis; retention indices; retention time prediction;

  Sammanfattning : This thesis describes efforts to develop robust methods for the creation and use of digital archives of environmental samples, and proposes guidelines based on the results. Digital archives are repositories that store environmental samples digitally. LÄS MER

 3. 3. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Bo Berger; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; IA-2A; GADA; ICA; islet antibodies; C-peptide; mortality; prevalence; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Public health; incidence; epidemiology; epidemiologi; sekretion; Folkhälsa;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tidstrender i prevalens, incidens och mortalitet följdes för 15000 diabetespatienter under 1991-2005. Kliniska fynd, C-peptidanalyser och öcellsantikroppar jämfördes med avseende på förmågan att särskilja typ 1 från typ 2 diabetes och faktorer som påverkade prognosen undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Mortality in Oxygen-Dependent Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Possibilities for Pharmacological Interventions

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Magnus Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; mortality; survival; comorbidity; cardiovascular disease; cardiovascular drugs; angiotensin-converting enzyme inhibitor; angiotensin receptor blocker; beta blocker; statin; aspirin; antiplatelet drug; gender; sex; oxygen-dependent; LTOT; trends; excess mortality; SMR; hypoxemia; hypoxia; hypoxaemic;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig orsak till död världen över och dödligheten ökar främst bland kvinnor. Patienter med kronisk syrebrist på grund av KOL behandlas med hemsyrgas (LTOT), men har mycket hög dödlighet. LÄS MER

 5. 5. Models and Methods for Random Fields in Spatial Statistics with Computational Efficiency from Markov Properties

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, Centre for Mathematical Sciences, Mathematical Statistics, Lund University

  Författare :David Bolin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; random fields; Gaussian Markov random fields; Matérn covariances; stochastic partial differential equations; Computational efficiency;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Beräkningsmässigt skalar många av de klassiska metoderna inom spatiell statistik kubiskt med antalet observationer, vilket är opraktiskt om datamängderna är stora. I de traditionella tillämpningarna av statistik på spatiella datamänger begränsades ofta antalet observationer på grund av höga mätkostnader och metodernas beräkningskomplexitet inte sällan ett problem. LÄS MER