Sökning: "Polypharmacy"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Polypharmacy.

 1. 1. On drug use, multiple medication and polypharmacy in a national population

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Bo Hovstadius; Göran Petersson; Sven Tågerud; Bengt Åstrand; Björn Wettermark; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; drug use; multiple medication; polypharmacy; register; prevalence; therapeutic intensity; acquisition cost.; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : The application of multiple medications has successively increased during a number of years and has thereby increased the potential risks of adverse drug reactions, interactions and non-adherence to drug therapy. This may result in unnecessary health expenditure, directly due to redundant drug sales, and indirectly due to the increased hospitalization caused by drug-related problems. LÄS MER

 2. 2. ePrescribing Studies in Pharmacoinformatics

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 3. 3. Rational drug treatment in the elderly "To treat or not to treat"

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Inger Nordin Olsson; Peter Engfeldt; Sten Landahl; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; polypharmacy; drug evaluation; nursing process; monitoring; inappropriate prescribing; quality of life; patient participation; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to examine the effect of interventions on the usage of inappropriate and hazardous multi-medication in the elderly ≥75 years with ≥5 drugs.Methods: Paper I describes a cluster randomization of nursing homes, the outcomes were; number of drugs, health status and evaluations. LÄS MER

 4. 4. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 5. 5. Improving the Quality and Safety of Drug Use in Hospitalized Elderly Assessing the Effects of Clinical Pharmacist Interventions and Identifying Patients at Risk of Drug-related Morbidity and Mortality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Alassaad; Håkan Melhus; Margareta Hammarlund-Udenaes; Johan Sundström; Claes Mörlin; Lene Juel Kjeldsen; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adverse drug events; inappropriate prescribing; medication errors; polypharmacy; medication reconciliation; medication review; patient drug counseling; multi-dose dispensed drugs; risk-estimation; multiprofessional collaboration; prediction model; quality measure; rehospitalization;

  Sammanfattning : Older people admitted to hospital are at high risk of rehospitalization and medication errors. We have demonstrated, in a randomized controlled trial, that a clinical pharmacist intervention reduces the incidence of revisits to hospital for patients aged 80 years or older admitted to an acute internal medicine ward. LÄS MER