Sökning: "[Ca 2 ]i"

Visar resultat 1 - 5 av 574 avhandlingar innehållade orden [Ca 2 ]i.

 1. 1. Controlling function by structure-intermolecular interactions and crystal engineering with N-donor ligands

  Författare :Mohamed I D M Ghazzali; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :OPL; 10 phenanthroline]2 .; single crystal diffraction; intermolecular interactions; crystal engineering; Fe II coordination polymers; Schiff’s bases; porphyrins; intercalation; [ Ru tris-1;

  Sammanfattning : In the solid state regime, crystal engineering based on non-covalent synthesis requires an intuition about the intermolecular forces that can dictate the molecular architecture. Hydrogen bonds have become an instrumental tool in the self assembly and supramolecular chemistry. LÄS MER

 2. 2. Kroppar i förvandling : Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930

  Författare :Helena Franzén; Solveig Jülich; Eva Åhrén; Lena Lennerhed; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medical collections; reproduction; embryology; knowledge production; obstetrics; Uppsala University; maternity care; history of knowledge; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Today, some of Uppsala University’s museums contain old specimens of embryos, fetuses, newborns, and women’s pelves. These have survived from obstetrical and embryological collections assembled in the “age of museum medicine,” when museum collections were central sites of medical research and education, alongside clinics and laboratories. LÄS MER

 3. 3. Agents secrets : Le public dans la construction interactive de la reprsentation thtrale

  Författare :Mathias Broth; Lorenza Mondada; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Romance languages - general; Theatre performance; audience; coughing; throat-clearing; silence; laughter; collective response; conversation analysis; institutional interaction; turntaking; official and unofficial actions; projection; listening; gesture; acting; Romanska språk - allmänt; Romance languages; Romanska språk; Romance Languages; Romanska språk; turn-taking; acting.; French language; Franska språket;

  Sammanfattning : The present study focusses on the theatre audience, and on its’ role in the maintenance of the theatrical situation. Using video-recorded performances of relatively naturalistic, modern dramas, the study examines the behaviour of the audience in relation to the unfolding of stage events. LÄS MER

 4. 4. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 5. 5. I huvudstaden, musiklivets härd : Den strukturella omvandlingen av Stockholms offentliga konstmusikliv ca 1840-1890

  Författare :Anne Reese Willén; Lars Berglund; Karin Hallgren; Sten Dahlstedt; Randi M. Selvik; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 19th century music; Sweden; Stockholm; Professionalism; Institutionalism; musicians; audience; Kungliga Teatern; Hovkapellet; classical music sphere; bourgeoisie; Musikvetenskap; Musicology; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis studies the structural transformation of public musical life in Stockholm during the period 1840–1890, with focus primarily on the classical musical sphere. The study is based on qualitative and quantitative analysis of a number of different sources such as newspapers, music magazines, offprints, and other archival material. LÄS MER