Sökning: "Huvudmän"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Huvudmän.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Samordnad individuell plan (SIP) Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Erik Nordström; Sofia Kjellström; Berith Hedberg; Iréne Josephson; Johan Berlin; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Introduktion. Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. LÄS MER

 3. 3. Leviatan i arkipelagen Staten, förvaltningen och samhället. Fallet Estland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Bötker; Apostolis Papakostas; Sven Hort; Risto Alapuro; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Estland; Sovjetunionen; klassteori; organisationsteori; massorganisationer; folkrörelser; modernitet; postmodernitet och förvaltning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan Max Weber har många forskare påvisat tendenser till ett samband mellan svaga regeringar och starka byråkratier. Man har i sammanhanget lyft fram två faktorer som gör att en byråkrati kan komma att dominera över sina politiska principaler: Å ena sidan har man menat att eftersom politikerna omöjligen kan ha egen expertis på alla områden och kunna sköta allt vardagligt behöver de delegera uppgifter till en förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

  Detta är en avhandling från Lund University School of Social Work

  Författare :Maria Hjortsjö; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; coordinated services under one roof family centres; prevention; collaboration; co-operation; child-care; human service organizations; healthcare; Social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. LÄS MER