Sökning: "Polyfarmaci"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Polyfarmaci.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. ePrescribing Studies in Pharmacoinformatics

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical informatics; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 3. 3. Posture and brain function in dementia. A study with special reference to orthostatic hypotension

  Detta är en avhandling från Ulla Passant, Department of Psychogeriatrics, University Hospital, P.O. Box 638, S-220 09 Lund, Sweden

  Författare :Ulla Passant; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; falls and fractures.; white matter disease; hypoperfusion; frontal lobes; regional cerebral blood flow; blood pressure; orthostatic hypotension; Organic dementia; normal subjects; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Orthostatic hypotension (OH) is believed to be an important cause of cerebral hypoperfusion, leading to chronic fatigue, blurred vision, unsteadiness, dizziness and sometimes syncope. It may also result in episodes of confusion, falls and fractures. The coupling between OH and organic dementia is not clear. LÄS MER