Sökning: "Arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 579 avhandlingar innehållade ordet Arkitektur.

 1. 1. Helgo Zettervalls arkitektur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Anders Bodin; Helena Mattsson; Anders Bergström; Fredric Bedoire; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helgo Zettervall; History of Architecture; History of Built Environment; History of Conservation; Swedish Architecture 19th Century; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Helgo Zettervall (1831–1907)was one of Sweden’s principal architects and design talents. He was professionally active for 40 years, from the late 1850s to the mid-1890s – a period of intensive building activity in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Arkitektur och motstånd : Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970-1980

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam

  Författare :Christina Pech; Johan Mårtelius; Fredrik Nilsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; architectural debate; Swedish 20th century architecture; 1970s; functionalism; post-modernism; historiography; mannerism; critical regionalism; Per G. Råberg; ARARAT; Etnografiska museet;

  Sammanfattning : At the onset of the 1970s Swedish architecture showed noticeable signs of crisis, with failing confidence in architects and a general distrust in the future of architecture. Functionalism, the dominating architectural paradigm, was the root of the situation and the centre of contemporary debate. LÄS MER

 3. 3. Journal - rekonstruktion av kropp och minne

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Jenny Wiklund; Katja Grillner; Daniel Koch; Staffan Henriksson; Eddie Weitzberg; Anders Magnusson; Jan Kaila; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkitektur; konst; medicin; medicinsk teknik; konstnärlig forskning; kropp; minne; spatial-estetisk poetik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Projektet har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, och curator Jan Åman.Projektet har utvecklats skulpturalt vid Kungl. Konsthögskolan. LÄS MER

 4. 4. Färgperspektiv Kunskap och forskning om färg i arkitekturen

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gertrud Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Färglära konst ; Färger; Arkitektur; Design; Color in art; Architecture; Design; Color; Colors; Färg Arkitektur ; Färglära; Färgforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten

  Detta är en avhandling från Arkitekturmuseet

  Författare :Tomas Tägil; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; inredningsarkitektur; interior design; Architecture; Regional Characteristics; Critical Regionalism; Hans Westman; Skåne; Swedish Architecture; Building Tradition; Regionalism; Functionalism; Modern Architecture; 20th Century;

  Sammanfattning : This thesis deals with the regional aspects of Swedish modernism exemplified by the architecture of Hans Westman (1905-1991). The main purpose of the dissertation has been to make a survey of what is perceived as particularly regional in Westman's buildings and if we can really talk about modern regional architecture. LÄS MER