Sökning: "Äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 621 avhandlingar innehållade ordet Äldre.

 1. 1. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 2. 2. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 3. 3. Rum för äldre om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jonas E. Andersson; Magnus Rönn; Martti Teikari; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture; nursing home; dementia; elderly; somatic diseases; design process; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Delaktig (även) på äldre dar Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ida Kåhlin; Jan-Erik Hagberg; Anette Kjellberg; Annika Taghizadeh Larsson; Anders Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Old people; ageing; intellectual disability; participation; group home; Äldre; åldrande; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; gruppbostad;

  Sammanfattning : Participation of people in all ages is one of the main goals in Swedish disability policy. Despite this, ageing and becoming old with intellectual disability has been given very little attention in policy documents and guidelines regarding support and service provided for this group. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor som patienters företrädare Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER