Sökning: "Home care assistent"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Home care assistent.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Allergy, Stress and Sense of Coherence in Families with Children living in accordance with an Anthroposophic Lifestyle

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jackie Swartz; Frank Lindblad; Thöres Theorell; Johan Alm; Gösta Alfvén; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anthroposophic lifestyle; Allergy; Stress; Children; Sense of Coherence; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background: Previous studies on anthroposophic lifestyle and allergy show that the children have less risk of developing allergies. All studies so far have been retrospective and have included children in school age. LÄS MER