Sökning: "Responsible authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Responsible authorities.

 1. 1. Flow-oriented studies for environmental management by local authorities : experiences from a regional substance flow analysis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Annica Lindqvist-Östblom; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow-oriented studies; material flow analysis; substance flow analysis; interpretation; local authorities; regional authorities; environmental management; cadmium; sewage;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the issue of how to perform flow-oriented studies in order to become more useful for and adapted to local/regional authorities. Compared to traditional environmental monitoring and measurement of the state of the environment, flow-oriented studies are an attempt to broaden the approach to environmental concerns. LÄS MER

 2. 2. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 3. 3. Responsible beverage service : Effects of a community action project

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Eva Wallin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alcohol; licensed premises; responsible beverage service; community action.;

  Sammanfattning : Alcohol consumption at licensed premises is associated with various problems, such as violence. In 1996, a community action program was initiated in Stockholm targeting licensed premises. LÄS MER

 4. 4. Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling : en studie av kommunal teknik

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Ola Mattisson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipal engineering; strategy; Municipal responsible authority; process; competitive tendering; co-operation; innovation; cost reduction; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The aim of the study is to improve the understanding of strategy in politically governed organisations. From the perspective of a specific responsible authority the main purpose of the study is to describe and analyse how strategies emerge and develop. LÄS MER

 5. 5. Professionellt föräldraskap samhälleliga förutsättningar för familjehem för tonåringar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ingrid Löfstrand; [2009]
  Nyckelord :Social sciences - Social work; Socialvetenskap - Socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse present foster care in Sweden. Furthermore, a purpose is to conclude about ways of organising foster care for teenagers and about the distinction between foster care as a kind of parenthood or as a work. LÄS MER