Sökning: "bostadspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet bostadspolitik.

 1. 1. Att skapa ett framtidens folk : Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: miljonprogramsområdet Navestad

  Författare :Sophia Lövgren; Helena Köfver; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bostadspolitik; miljonprogrammet; Navestad; Norrköping; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to focus on the way in which power is exercised by housing policy, in the form of environmental visions and procedures in a context where governmental, municipal and local structures and participants cooperates towards a specific residential area. The study is based on the ecological project in Navestad, a suburb area in Norrköping, that is a pilot project in the local investments programs that the government established to create an ecologically durable society. LÄS MER

 2. 2. Marken, makten och bostäderna : markanvisning inom mark- och bostadspolitiken i Stockholm

  Författare :Kerstin Bodström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bostadspolitik; Sverige; Stockholm; Markanvändning;

  Sammanfattning : Markanvisning för bostäder i Stockholm efter 1980. Markanvisningarna har analyserats mot bakgrund av de hundraåriga traditionella målen i ideologin bakom samhälleligt markinnehav. Översiktligt vidgas också perspektivet geografiskt mot andra urbana områden och historiskt mot sekelskiftet.. LÄS MER

 3. 3. Folkhemmets kommun : socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952

  Författare :Ulla Ekström Von Essen; Ulla Ekström von Essen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAP; folkhemmet; kommun; steriliseringar; bostadspolitik; Political science; Statsvetenskap; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Kommunalpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hus och hyra : fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920

  Författare :Håkan Forsell; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bostadspolitik; Sverige; Stockholm; Tyskland; Berlin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte

  Författare :Karin Hedin; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gentrification; polarization; neoliberalism; housing policy; Bostadspolitik; filtrering; gentrifiering; nyliberalism; polarisering;

  Sammanfattning : Ever since the term ‘gentrification’ was coined by Ruth Glass in 1964 this specific form of socio-economic change has attracted much attention within the social sciences, not least from geographers and sociologists. This has generated a rich discussion on the mechanisms behind the process and, to a lesser extent, a debate on positive and negative outcomes of gentrification. LÄS MER