Sökning: "Hemmaboende"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Hemmaboende.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Matdistribution till hemmaboende äldre personer ur flera perspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Zada Pajalic; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Facilitation; Food Distribution; Story Dialogue Method; Home-living Elderly People.; Vårdvetenskap; Nursing Science; Home-living Elderly People;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain insight into municipal food distribution from several perspectives: that of the clients, mainly elderly people, and also from the perspectives of different professionals and decision makers. An action research approach was chosen, as the characteristics of this method were deemed to be correct in relation to the basic aim of the study. LÄS MER

 3. 3. On the making of age : A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ása Róin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; meaning of ageing; older people; constructionism; Faroe Islands; åldrandets innebörd; konstruktionism; äldre människor; Färöarna;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how older people living in the Faroe Islands make sense of ageing, how political intentions and strategies resonate with the lived reality of ageing and how theories on ageing compare with this reality.This thesis builds on two data sets. LÄS MER

 4. 4. Health-related quality of life in persons with Parkinson's disease. Aspects of symptoms, caregiving and sense of coherence

  Detta är en avhandling från Marianne Caap-Ahlgren, Department of Community Medicin, Malmö University Hospital, 20502, Sweden

  Författare :Marianne Caap-Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOC; PDQ-8 and 39; SF-36; GDS; insomnia; caregiving; Parkinson s disease; health-related quality of life; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Gerontology; Gerontologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Parkinson's sjukdom är näst efter Alzheimer's sjukdom den vanligast förekommande neurologiska sjukdomen. Parkinson's är en förhållandevi's vanlig neurologisk sjukdom och det finn's belägg för den i alla kulturer där sjukdomsstatistik för's. LÄS MER

 5. 5. Searching for the meaning of support in Nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home

  Detta är en avhandling från Faculty of Health and Society, Malmö University

  Författare :Peter Stoltz; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicine; family carers; support; aged persons; systematic review; home; at-home; caregivers; older persons; phenomenology; hermeneutics; concepts;

  Sammanfattning : Family carers perform a large amount of the help and assistance that are provided for Swedish frail aged persons who live with one or more chronical illnesses. Consequently, in addition to balancing the Swedish national welfare expenditures, family carers also contribute to the care for older persons in many ways. LÄS MER