Sökning: "Medication management"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade orden Medication management.

 1. 1. eMedication – improving medication management using information technology

  Detta är en avhandling från Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Tora Hammar; Göran Petersson; Sofia Kälvemark Sporrong; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eMedication; eHealth; medication; ePrescribing; electronic prescribing; information technology; drug-related problems; clinical decision support system; health care; pharmacy; patient;

  Sammanfattning : Medication is an essential part of health care and enables the prevention andtreatment of many conditions. However, medication errors and drug-relatedproblems (DRP) are frequent and cause suffering for patients and substantial costsfor society. LÄS MER

 2. 2. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 3. 3. A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Anna Bergkvist; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication reconciliation; medication report; medication errors; LIMM; inpatients; hospital discharge; elderly; Clinical pharmacy; drug related problem; medication review;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate whether a structured and systematic approach on improving pharmacotherapy in the elderly (the LIMM-model) would lead to a more appropriate and accurate drug use in the elderly. The elderly use many drugs and are more prone to suffer from adverse drug reaction. LÄS MER

 4. 4. Illness Management and Recovery Implementation and evaluation of a psychosocial program for schizophrenia and schizoaffective disorder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rickard Färdig; Anders Fredriksson; Lewander Tommy; Lennart Melin; Lars Hansson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; illness management and recovery; IMR; recovery; schizophrenia; schizoaffective; evidence-based; psychosocial; intervention outcome; neurocognition; remission; IMRS; psychometric properties; reliability; validity; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine the effectiveness of the Illness Management and Recovery (IMR) program for teaching clients with schizophrenia or schizoaffective disorder to better manage their illness and to promote recovery. This was accomplished through an examination of the program’s effects on psychosocial functioning and psychopathology, the evaluation of general and specific impact of neurocognition on learning the fundamentals of illness self-management, and the impact of symptom severity on outcome of the IMR program. LÄS MER

 5. 5. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lina Hellström; Tommy Eriksson; Göran Petersson; Sven Tågerud; Peter Höglund; Åsa Bondesson; Tommy Westerlund; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. LÄS MER