Sökning: "Delegering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Delegering.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Eva von Strauss; Margareta Westerbotn; Kristina Johnell; Kenneth Asplund; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Bo Johansson; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 3. 3. Ett lärorikt arbete? Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erica Byström; Per-Erik Ellström; Margareta Bredmar; Kristina Westerberg; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work; learning; workplace learning; skills; competence; auxiliary nurses; the health service; Arbete; lärande; arbetsplatslärande; yrkeskunnande; kompetens; undersköterskor; sjukvård;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som är en kvalitativ studie, rör yrkesgruppen undersköterskor inom hälso- och sjukvården. Syftet med studien har varit att studera och bidra med ökad kunskap, dels om villkoren för lärande och kunskapsbildning i arbetslivet, dels mer specifikt om undersköterskors arbete, arbetsvillkor samt villkor för lärande och utveckling på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Virtual infrastructures for computational science: software and architectures for distributed job and resource management

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet

  Författare :Per-Olov Östberg; Erik Elmroth; Odej Kao; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In computational science, the scale of problems addressed and the resolution of solu- tions achieved are often limited by the available computational capacity. The current methodology of scaling computational capacity to large scale (i.e. LÄS MER

 5. 5. Den kommunikativa utmaningen : en studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Charlotte Simonsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; matrix organization; organizational culture; organizational communication; sense making; dialogue; leadership; management of meaning; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is communication between managers and subordinates in a modern organization. The research questions are concerned with ideas, practices and organizational conditions in relation to leadership communication. LÄS MER