Sökning: "materialized ideas"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden materialized ideas.

 1. 1. En bostad för hemmet idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kerstin Thörn; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dwelling; home; housing policy; materialized ideas; philanthropy; aesthetics; home exhibitions; housing cooperative; bostäder; idéhistoria Sverige 1889-1929; bostadskooperation; bostadspolitik; hemmet idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most important place for the raising of citizens has been studied. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter en svensk modell Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Detta är en avhandling från Enebyberg : Berg Bild Rum och Färg Förlag

  Författare :Jan O. Berg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 3. 3. Campus Sundsvall att bygga symbolvärden

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Katrin Holmqvist Sten; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Campus Sundsvall; Sundsvall; Åkroken Midsweden University; campus planning; contemporary architecture; new urbanism; symbolic values; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the establishment of Campus Sundsvall, MidSweden University, and discusses how the architecture visualizes visions and ideas of the participants involved, the city of Sundsvall, the university and the proprietor, Akademiska Hus. The purpose is to investigate the process where the symbolic values are formulated and materialized – the interaction between architecture, language and visual material. LÄS MER

 4. 4. Pappersarbete Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Charlie Järpvall; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter; A4-formatet;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER

 5. 5. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER