Sökning: "Anna Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Anna Lundberg.

 1. 1. Care and Coercion medical knowledge, social policy and patients with venereal disease in Sweden 1785-1903

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Lundberg; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medical history; demography; patient-records; diagnostics; therapeutics; social policy; venereal disease; life-course; Sweden; 19th century;

  Sammanfattning : This study investigates the history of venereal diseases in Sweden in the period from 1785 to 1903. Medical and political perceptions of these diseases as well as the patients and their continued lives have been studied. Venereal diseases were considered a significant threat to the growth of the population throughout the period. LÄS MER

 2. 2. Allt annat än allvar : den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carnival culture of laughter; comic; grotesque; feminism; queer theory; cultural studies; sex; gender; body; sexuality; rhizome; radio; Pride; sitcom; Skrattkultur; komik; grotesk; feminism; queerteori; kulturanalys; kön; kropp; sexualitet; rhizomatrik; radio; Pride; situationskomedi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar avstamp i ett möte mellan å ena sidan Michail Bachtins begrepp skrattkultur och hans positiva och uppvärderande framställning av grotesk estetik, och å andra sidan feministisk och queer teoribildning. Avhandlingen utgör en tvärvetenskaplig kulturstudie av svensk samtida skrattkultur, Mer specifikt fokuseras framställningar av kön, kropp och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Immune responses to lipopolysaccharide in relation to allergic disease a TLR4 gene polymorphism and endotoxin exposure

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: Allergic diseases have increased during the last decades, particularly in affluent countries, possibly due to a reduced and/or altered microbial exposure during infancy. Activation of the immune system by microbes early in life is probably required for accurate maturation of the immune system and tolerance development. LÄS MER

 4. 4. Ink-paper interactions and effect on print quality in inkjet printing

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet

  Författare :Anna Lundberg; Mittuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Other physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik;

  Sammanfattning : This thesis concerns paper and ink interactions related to inkjet printing. Themain purpose of this work was to gain a deeper understanding in whichparameters control the flow of ink into papers and how the ink interacts with thepaper surface. The overall objective was to find key parameters to optimize theprint quality in inkjet printing. LÄS MER

 5. 5. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken en studie om läromedel och nationella prov

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER