Sökning: "Göran Collste"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Göran Collste.

 1. 1. Governance and Development of the East African Community : The Ethical Sustainability Framework

  Författare :Dickson Kanakulya; Göran Collste; Ronnie Hjorth; Edward Wamala; Ngabirano Maximiano; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The pursuit of sustainability of governance and development has become a major challenge in contemporary times because of increasing realization that: various ecological and social systems are interconnected; and the complexity of our natural and constructed environs requires holistic approaches to avoid catastrophic fissures in the systems on which humans depend. As regional governments such as the East African Community (EAC) become important in Africa (and other regions), they present opportunities to generate cross-national approaches to achieving sustainability albeit success in that direction is limited and sporadic. LÄS MER

 2. 2. Makten, moralen och människan : en analys av värdekonflikter i debatten om medbestämmande och löntagarstyre

  Författare :Göran Collste; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Children at the Borders

  Författare :Jonathan Josefsson; Karin Zetterqvist Nelson; Göran Collste; Anna Lundberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Children; Asylum; children’s rights; citizenship; right claims; socio-political practice; borders; migration; Barn; asyl; barns rättigheter; medborgarskap; rättighetsanspråk; socio-politisk praktik; gränser; migration;

  Sammanfattning : In the wake of a steady flow of child migrants attempting to cross borders and states’ efforts to restrict immigration, various public controversies have arisen about the rights of asylum-seeking children. The ‘moral gap’ between the outcome of democratically enacted laws and the aim of controlling immigration, on the one hand, and public calls to protect the universal rights of asylum seeking children, on the other, have created a political challenge for Western democracies. LÄS MER

 4. 4. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  Författare :Johanna Romare; Göran Collste; Bo Petersson; Hans Sjögren; Siri Granum Carson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Self-interest; homo economicus; Rawls; ethical theory; justification; taxation; tax evasion; Egenintresse; homo economicus; Rawls; etisk teori; berättigande; beskattning; skatteundandragande;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. LÄS MER

 5. 5. Doctors Behind Borders : The Ethics of Skilled Worker Emigration

  Författare :Yusuf Yuksekdag; Elin Palm; Göran Collste; Kjersti Fjørtoft; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

  Sammanfattning : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. LÄS MER