Sökning: "children’s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden children’s rights.

 1. 1. We are all the same, but... Kenyan and Swedish school children's views on children's rights

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Nina Thelander; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the United Nations Convention on the Rights of the Child; education; participation; non-discrimination; universal; children and childhoods; cultural politics of childhood; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on how school children in Kenya and Sweden express their views on children’s rights, in particular rights related to participation, non-discrimination, and education. The overall purpose was to explore the United Nations Convention on the Rights of the Child, its claim to be universal and its relevance for children in various school and life contexts. LÄS MER

 2. 2. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Klasson Sundin; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; human rights; children s rights; evolving capacities; freedom of religion; autonomy; religion; conceptualization; philosophy of religion; minimal concepts; robust concepts; Convention on the Rights of the Child; mänskliga rättigheter; barnets rättigheter; växande förmågor; religionsfrihet; autonomi; religion; konceptualisering; religionsfilosofi; minimala begrepp; robusta begrepp; barnkonventionen; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This dissertation uses philosophical tools to examine the child’s right to freedom of religion within the context of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and other international human rights instruments.Article 14 of the CRC establishes the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. LÄS MER

 3. 3. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Patrik Olsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Sammanfattning : The present study is composed of eight chapters relating to children's rights and child labor activity in the Republic of Paraguay. The problem of child labor in Paraguay is central for this study and the legal ideals that are intended to uphold and strengthen the rights of the child are described and contrasted with the present normative reality in which the children work and live. LÄS MER

 4. 4. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

  Författare :Klara Dolk; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdrag i förskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Katarina Ribaeus; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic education; preschool; participation; children’s rights; democratic events; children’s influence; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the democratic mission of the preschool as expressed in the preschool teachers’ talk and practical work and also through the children’s actions. The goal was to acquire new knowledge about how the democratic mission is carried out in preschool practice and what democratic subjects are supported and developed by the preschool teachers. LÄS MER