Sökning: "Johanna Parikka Altenstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Parikka Altenstedt.

  1. 1. Den sociala offentligheten : en mediepedagogisk studie av den reflexiva familjen och internet

    Författare :Johanna Parikka Altenstedt; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

    Sammanfattning : Syftet med avhandling är att på ett övergripande plan studera modernismens förändringspotentialer utifrån ett familjeperspektiv. På den teoretiska nivån är syftet att studera familjen som en mediepedagogisk kontext utifrån ett senmodernistiskt förändringsperspektiv. LÄS MER