Sökning: "Digitala literacyaktiviteter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Digitala literacyaktiviteter.

  1. 1. Att göra literacy online och offline : Digitala medier i barns kamratkulturer

    Författare :Anna Lindqvist Bergander; Ann-Carita Evaldsson; Pål Aarsand; Ana Graviz; Hans Christian Arnseth; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital literacy event; Children s peer cultures; interaction; participation; digital media; Facebook; Google; Digitala literacyaktiviteter; barns kamratkulturer; interaktion; deltagande; digitala medier; sociala medier; Facebook; Google; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This video ethnographies study examines the everyday interaction of two groups of children (aged between 10 and 13) as they use digital media in their spare time. One group of boys has been studied in their recreation centre and one group of girls has been studied at home and at the stable. LÄS MER