Sökning: "second-order thinking concepts"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden second-order thinking concepts.

 1. 1. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 2. 2. Medborgarbildning i gymnasiet : Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Författare :Johan Sandahl; Geir Skeie; Svein Lorentzen; Tom Gullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 3. 3. Historielärares klassrumsbedömningar : Innehåll och roll i ett historiedidaktiskt perspektiv

  Författare :Henrik Friberg; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Karl Gunnar Hammarlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; klassrumsobservation; klassrumsbedömningar; bedömning; historiska kunskaper; History; Historia;

  Sammanfattning : Assessment is a permanent part of history teaching, and the interest in assessment is highly current in the Swedish educational system. One aspect is formative assessment and feedback as a tool for learning; another aspect is that assessment tends to be more and more formalized. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Författare :Maria Johansson; Kenneth Nordgren; Annica Löfdahl; Carina Rönnqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; intercultural competence; intercultural education; upper secondary school; object of learning; historical narrative; historieundervisning; interkulturell kompetens; historiskt lärande; interkulturell utbildning; historiemedvetande; gymnasiet; klassrumsstudie; lärandeobjekt; lärandemål; historisk berättelse; narrativ; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Abstract Title: History teaching and intercultural competence This study takes as its starting point the relationship between the multicultural and globalised society and history as a school subject, and explores it theoretically as well as empirically.  Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical concept of the study, is developed from theories of narrative competence and theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection between the two. LÄS MER