Sökning: "intercultural education"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden intercultural education.

 1. 1. Talet om det mångkulturella i skolan och samhället - En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 (Multicultural issues in education and society: an analysis of discourses on multicultural issues in education and politics in the period 1973-2006)

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Hans Lorentz; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; didaktik; Pedagogy and didactics; discourse analysis; Multicultural issues in education and society; social constructionism; postmodern perspective; intercultural education.; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : The debate on "multicultural issues" has had a considerable impact on society, and in Sweden, dealing with such issues has been described and defined as a major problem. The aim of the present thesis is to analyse the various contents of discourses on multicultural issues that have influenced education and policy documents during the period 1973-2006. LÄS MER

 2. 2. A Pedagogical Stance on Internationalising Education An empirical study of Swedish nurse education from the perspectives of students and teachers

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Monne Wihlborg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Higher Education; Phenomenography; Internationalisation; Understanding; Globalisation; Curricular Objectives; Curriculum Theory Pedagogical Didactical Awareness Teaching and Learning; Conceptualisation; The Swedish Nurse Education; Context; Experience; Meaning; Pedagogik; Personal Growth; Pedagogy and didactics; didaktikSoTL;

  Sammanfattning : The development of higher education in the Western countries involves ideas of internationalisation, included in curricular objectives. Policy-makers stipulate internationalisation ideologies, from a politico-economic perspective, where ideas about flows of various cultural elements are incorporated in visionary idealistic terms. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 4. 4. Flexibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ingrid Dash; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; compulsory school; Sweden; Orissa; India; flexibility in knowing; modes of knowing; authorship; agency; phenomenography; contextual analysis; intercultural perspective;

  Sammanfattning : A central question in mathematics education research concerns understanding. The main objective of the present thesis has been to obtain insights into flexible modes of knowing in school mathematics in two school class contexts, and how these relate to modes of being a learner in these contexts, with specific focus on learners’ flexible ways of discerning parts and delimiting wholes, and how they understand part- and whole-relationships while doing mathematics. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Lena Fridlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language learning; bilingual education; special education; inclusion; exclusion; social constructionism; difference dilemma;

  Sammanfattning : Abstract Title: Intercultural education – A Pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes. Language: Swedish with an English summary Keywords: second language learning, bilingual education, special education, inclusion, exclusion, social constructionism, difference dilemma. LÄS MER