Sökning: "history education"

Visar resultat 1 - 5 av 618 avhandlingar innehållade orden history education.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Uses of history in history education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uses of history; historical consciousness; historical culture; history education; history didactics; historical media; historiebruk; historiemedvetande; historiekultur; historieundervisning; historiedidaktik; historiska medier; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 3. 3. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Esbjörn Larsson; Maria Ågren; György Nováky; Donald Broady; Annika Ullman; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER

 4. 4. History in the Service of Mankind International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER

 5. 5. Historia för yrkesprogrammen Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER