Sökning: "First order concepts"

Visar resultat 1 - 5 av 352 avhandlingar innehållade orden First order concepts.

 1. 1. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 2. 2. När ämnen möts : En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning

  Författare :Sara Blanck; Hans Löden; Martin Kristiansson; Gunilla Svingby; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civics didactics; social studies; social studies teaching; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; subject integration; interdisciplinarity; first order concepts; second order concepts; lower secondary education; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamspel; projektinriktat arbete; första ordningens kunskap; andra ordningens kunskap; högstadiet; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study examines the subject civics (social studies) in interaction with other subjects in interdisciplinary projects. By studying three different integrated projects in the grades 7-9, the study examines how subjects interact with one another. LÄS MER

 3. 3. Property Maintenance : Concepts and determinants

  Författare :Henry Muyingo; Hans Lind; Göran Lindahl; KTH; []
  Nyckelord :Housing maintenance; property management; real estate; housing companies;

  Sammanfattning : Introduction Strategic property management aims at balancing the question of how the needed space is to be secured, maintained, increased or disposed of in a cost effective manner under a mixture of decisions and actions. In recent years, the interest in building maintenance has increased as more and more of the housing stock built after the Second World War is in need of major renovation. LÄS MER

 4. 4. Fostran i förskolan

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 5. 5. The EU´s Collective Use of Force : Exploring the Factors behind its First Military Operations

  Författare :Katarina Engberg; Peter Wallensteen; Maria Strömvik; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :EU; collective security; use of force; multilateralisation of intervention; regional security provider; local actors; resource factors; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : The EU has since 2003 carried out six military operations.  This thesis seeks to determine the circumstances under which the EU will, or will not, undertake military operations. LÄS MER