Sökning: "historical sources"

Visar resultat 1 - 5 av 305 avhandlingar innehållade orden historical sources.

 1. 1. Att konstruera historiska förklaringar : Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia

  Författare :Anders Nersäter; Ulla Runesson; Hans Albin Larsson; Learning Study - forskarskola för lärare; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical Thinking; Historical Explanations; Cause; Evidence; Historical Empathy; Learning Study; Phenomenography; Variation Theory; Learning Activity; Critical Aspects;

  Sammanfattning : The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-per secondary students need to learn to be able to construct historical explanations while working with historical sources. The study also explored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. LÄS MER

 2. 2. Lära historia genom källor : Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

  Författare :Patrik Johansson; Kenneth Nordgren; Kristina Lanå; Ingmarie Danielsson Malmros; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; historical enquiry; primary source analysis; source criticism; source interpretation; interpretation of historical sources; historical consciousness; intercultural historical learning; learning study; phenomenography; de estetiska; humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Arts; Humanities and Social Science Education;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. LÄS MER

 3. 3. Learning history in an enquiry and source-based practice : What do students need to learn in relation to second-order concepts to be able to handle historical sources?

  Författare :Anders Nersäter; Ulla Runesson Kempe; Carl-Johan Svensson; David Rosenlund; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history teaching; historical thinking; historical sources; second-order concepts; evidence; historical empathy; causation; variation theory; critical aspects; learning study;

  Sammanfattning : In this thesis, results from three studies and a reanalysis have been combined to provide knowledge of what students need to learn in relation to the second-order concepts of evidence, historical empathy and causation, for them to be able to handle historical sources and construct accounts. Data has been collected in two intervention studies conducted in collaboration with a group of upper secondary teachers. LÄS MER

 4. 4. Möte med det förflutna : digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Författare :Karin Sandberg; Lotta Vikström; Thomas Nygren; Ann-Kristin Högman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset; historia; History; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, the Swedish educational system has undergone considerable change. A new curriculum and swift digitization via the implementation of the "one-to-one" system have increased the call for new teaching methods in schools. LÄS MER

 5. 5. ”När man kollar på bilden tänker man så här” : en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Författare :Ulrika Boström; Lars Petterson; Helena Danielsson; Kenneth Nordgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER