Sökning: "historical sources"

Visar resultat 1 - 5 av 294 avhandlingar innehållade orden historical sources.

 1. 1. Lära historia genom källor Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Kenneth Nordgren; Kristina Lanå; Ingmarie Danielsson Malmros; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; historical enquiry; primary source analysis; source criticism; source interpretation; interpretation of historical sources; historical consciousness; intercultural historical learning; learning study; phenomenography; Arts; Humanities and Social Science Education; de estetiska; humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. LÄS MER

 2. 2. Att konstruera historiska förklaringar Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anders Nersäter; Ulla Runesson; Hans Albin Larsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical Thinking; Historical Explanations; Cause; Evidence; Historical Empathy; Learning Study; Phenomenography; Variation Theory; Learning Activity; Critical Aspects;

  Sammanfattning : The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-per secondary students need to learn to be able to construct historical explanations while working with historical sources. The study also explored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. LÄS MER

 3. 3. To rede and to rown : Expressions of early Scandinavian kingship in written sources

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Svante Norr; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; kingship; historical analogy; textual archaeology; written sources; counsel; rune; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is early Scandinavian kingship, and the analysis is based on a number of written sources and runic inscriptions. A study of early Germanic kingship focuses primarily on the development of Gothic kingship from the fourth to the sixth century. LÄS MER

 4. 4. ”När man kollar på bilden tänker man så här” en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Boström; Lars Petterson; Helena Danielsson; Kenneth Nordgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER

 5. 5. ”När man kollar på bilden tänker man så här” en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Boström; Lars Petterson; Helena Danielsson; Kenneth Nordgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER