Sökning: "music sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden music sociology.

 1. 1. Magical Flutes : Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia

  Författare :Sari Pekkola; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Bolivia; ethnography; urban music movement; emergent culture; popular music and society; Music culture; musicians; Sociologi;

  Sammanfattning : The main part of this dissertation consists of an ethnographic study of three music groups which are part of an urban music movement in Bolivia. I describe the groups Los Masis, Inkallajta and Flor Tani Tani, their experiences and their ideas about music-making. LÄS MER

 2. 2. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 3. 3. Magical flutes : music culture and music groups in a changing Bolivia

  Författare :Sari Pekkola; University of Lund; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Musiketnologi; Musikgrupper; Bolivia; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att gestalta ett ursprung : en musiketnologisk undersökning av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm

  Författare :Owe Ronström; Barbro Klein; Jan Ling; Högskolan på Gotland; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnology music dance ethnomusicology ethnicity identity Yugoslavs Stockholm performance studies folklore; etnologi musik dans musiketnolog etnicitet identitet jugoslaver Stockholm performance studies folklore; Ethnology; Etnologi; Music; Musikvetenskap; Ethnology; Etnologi; Jugoslavisk folkmusik; Folkdans-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Folklore-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Musiketnologi-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Liksom ett annat uppdrag” : iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik

  Författare :Anna-Karin Kuuse; Monica Lindgren; Eva Skåreus; Eva Saether; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music education; school; social justice; music sociology; social constructionism; musical agency; affective discursive practice; educational work; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify, describe, and problematize constructions of social justice in Swedish music education. The thesis has an ethnographic design, and presents four empirical studies. LÄS MER