Sökning: "Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

 1. 1. Det tillåtande och det begränsande En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 2. 2. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Stockholms universitet.; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedagogik; Education; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 3. 3. Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Marita Cronqvist; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; professional ethics; teacher education; Reflective Lifeword Research RLR ; lifeworld; phronesis; virtue ethics; Didethics; Reflective Lifeworld Research RLR ;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine and to increase the understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through oral and written statements) express and learn professional ethics and what these expressions reveal about professional ethics. Previous research has indicated that professional ethics as phenomenon is difficult to separate and to view in the meeting between pedagogue and child. LÄS MER

 4. 4. Naturorienterad utbildning i förskolan pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Susanne Klaar; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Pedagogik; Education; Preschool; early childhood education; science education; nature; teaching; meaning making; John Dewey; pragmatism; transaction; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate, illuminate and clarify meaning making processes and content when children between the ages of 1-3 encounter nature in a preschool practice. Further, the aim is to develop and illustrate action-centred methodological approaches that facilitate investigations of individual, social and cultural dimensions of preschool children’s meaning making of nature. LÄS MER

 5. 5. "Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill" en studie om lärare möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

  Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lena Tyrén; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; Action research; Practice architecture; School development; Writing-reading practice; Teachers professional development; Teacher education and education work;

  Sammanfattning : Initially the overall aim of this thesis was to describe and analyse what was happening in the educational activities when teachers at a school that I have called Tower School introduced the computer as a tool for helping pupils who were learning to write and read. Key questions concerned the issue of improvement. LÄS MER