Sökning: "Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

 1. 1. Det tillåtande och det begränsande En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 2. 2. Pedagogik, plats och prestationer en etnografisk studie om en skola i förorten

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anneli Schwartz; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 3. 3. Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Marita Cronqvist; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional ethics; teacher education; Reflective Lifeword Research RLR ; lifeworld; phronesis; virtue ethics; Didethics; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine and to increase the understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through oral and written statements) express and learn professional ethics and what these expressions reveal about professional ethics. Previous research has indicated that professional ethics as phenomenon is difficult to separate and to view in the meeting between pedagogue and child. LÄS MER

 4. 4. "Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill" en studie om lärare möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

  Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lena Tyrén; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action research; Practice architecture; School development; Writing-reading practice; Teachers professional development; Teacher education and education work; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Initially the overall aim of this thesis was to describe and analyse what was happening in the educational activities when teachers at a school that I have called Tower School introduced the computer as a tool for helping pupils who were learning to write and read. Key questions concerned the issue of improvement. LÄS MER

 5. 5. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER