Sökning: "Dennis Beach"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Dennis Beach.

 1. 1. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER

 2. 2. Lärare av idag : om konstitutioneringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Dennis Beach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; Education; Pedagogik; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 3. 3. Från likvärdighet till marknad : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Författare :Mattias Börjesson; Tomas Englund; Christian Lundahl; Dennis Beach; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER

 4. 4. Det godkända fusket : Normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker

  Författare :Lars Fonseca; Elisabeth Elmeroth; Lena Carlsson; Anne-Mari Folkesson; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; academic dishonesty; assessment; cheat; education; hidden curriculum; neoliberalism; new public management; norms; sociology of education; result-oriented management; upper secondary school; Fusk; bedömning; utbildning; dold läroplan; nyliberalism; new public management; normer; utbildningssociologi; mål- och resultatstyrning; gymnasieskola; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Education on behalf of social trust constitutes a central theme in all societies. Different forms of cheating and fraud have a negative impact on the bonds of social trust. LÄS MER

 5. 5. The School and the Animal Other : An Ethnography of Human-Animal Relations in Education

  Författare :Helena Pedersen; Bo Andersson; Dennis Beach; Peter McLaren; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human-animal relations; critical theory; gender theory; postcolonial theory; critical pedagogy; the other ; the discourse of species; boundary work; critical ethnography; socialization; meaning-making practices; social representations; the hidden curriculum; social and cultural reproduction;

  Sammanfattning : How human-animal relations are expressed and negotiated has significance for the situation of animals in society and offers insights that contribute to our understanding of how we organize relations between humans as well. This critical ethnographic investigation is positioned at the intersection of education research and the interdisciplinary area of human-animal studies. LÄS MER