Sökning: "Dennis Beach"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Dennis Beach.

 1. 1. I den moraliska periferin : Ungdomskultur, värden och politisk subjektivitet i rurala rumsligheter

  Författare :Susanna Areschoug; Lucas Gottzén; Elias le Grand; Dennis Beach; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Rural youth; political subjectivity; moral work; folkrace; wildlife; norm critical pedagogy; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is centered on the everyday spatial practices, identity work and political subjectivities of Swedish rural youth. It explores and challenges widespread notions of rural backwardness and moral inferiority by studying youth’s navigations and negotiations on a classed, gendered, spatialized and economically produced moral field. LÄS MER

 2. 2. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser

  Författare :Jan Berggren; Per Gerrevall; Stefan Lund; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kunskapsurval; gymnasieskolan; engelska; policy; kritisk diskursanalys; utbildningssociologi; integrering; differentiering; livschans; Allmän didaktik; General Didactics;

  Sammanfattning : Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. LÄS MER

 3. 3. Lärare av idag : om konstitutioneringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Dennis Beach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; Education; Pedagogik; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 4. 4. Från likvärdighet till marknad : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Författare :Mattias Börjesson; Tomas Englund; Christian Lundahl; Dennis Beach; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER

 5. 5. Det godkända fusket : Normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker

  Författare :Lars Fonseca; Elisabeth Elmeroth; Lena Carlsson; Anne-Mari Folkesson; Dennis Beach; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; academic dishonesty; assessment; cheat; education; hidden curriculum; neoliberalism; new public management; norms; sociology of education; result-oriented management; upper secondary school; Fusk; bedömning; utbildning; dold läroplan; nyliberalism; new public management; normer; utbildningssociologi; mål- och resultatstyrning; gymnasieskola; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Education on behalf of social trust constitutes a central theme in all societies. Different forms of cheating and fraud have a negative impact on the bonds of social trust. LÄS MER