Sökning: "Göran Brante"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Göran Brante.

 1. 1. Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedagogy; teacher work conditions; relations; work complexities;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 2. 2. Lärare av idag : om konstitutioneringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Dennis Beach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; Education; Pedagogik; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER