Sökning: "lärares ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden lärares ansvar.

 1. 1. Auktoritet och ansvar : Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning

  Författare :Joakim Landahl; Ingrid Carlgren; Bengt Kristensson Uggla; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers´ work; moral education; discipline; care; history of mentalities; modernity; history of education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : How has teachers’ work changed during the 20th century? This question is addressed in this dissertation that deals with two aspects of teachers’ work: moral education/discipline and care. The two aspects relate to two distinct, yet sometimes interconnected problems: the norm-breaking and the suffering child. LÄS MER

 2. 2. SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet : En studie av lärares tankestilar

  Författare :Sanna Wettergren; Viveca Lindberg; Astrid Pettersson; Anders Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; thought collective; thought style; formative assessment; assessment for learning; mathematical knowing; professional development; tankekollektiv; tankestil; formativ bedömning; matematikkunnighet; kollegialt lärande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Exempelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Grundskollärares tankar om kompetensutveckling (Compulsory school teachers' thoughts about competence development)

  Författare :Ingrid Nilsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning; Teacher education; didaktik; competence development; area of application; teachers; relevance; Pedagogik; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : The development in society and school activities that have taken place during the past twenty years, form the background to the problem in this thesis. Liberal democratisation in the society as a whole and the global explosion of knowledge have made it necessary for teachers continuously to develop new knowledge. LÄS MER

 4. 4. Nuets didaktik : förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Författare :Agneta Jonsson; Ingrid Pramling Samuelsson; Pia Williams; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta : Didactic in terms of ‘the present moment’. Pre-school teachers talk about curriculum for the youngest children

  Författare :Agneta Jonsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER