Sökning: "cooperative binding"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden cooperative binding.

 1. 1. DNA and protein interactions of mouse polyomavirus large T antigen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ola Rönn; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; T-antigen; DNA-binding; biosensor; enhancer; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Medical Virology; medicinsk virologi;

  Sammanfattning : Polyomaviruses require dividing cells to multiply. The regulatory genes express proteins, theT-antigens, necessary for this to occur. Large T-antigen (LT), is a phosphoprotein withmultiple intrinsic activities, e.g. LÄS MER

 2. 2. Amylopectin - Interactions with Lipids and Proteins

  Detta är en avhandling från Food Technology, Lund University

  Författare :Henrik Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; binding isotherm; isothermal titration calorimetry; differential scanning calorimetry; retrogradation; alpha-lactalbumin; beta-lactoglobulin; whey protein; surfactant; lipid; exterior chain length; barley; potato; starch; amylopectin; amylose; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Sammanfattning : Starch is a common ingredient in many products, influencing properties such as viscosity, stability, sensory properties and appearance. These properties and how they change with time in the process called retrogradation are dependent on the structure of starch and its interaction with other components such as lipids and proteins. LÄS MER

 3. 3. ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria

  Detta är en avhandling från Food Technology, Lund University

  Författare :Helena Strömquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; marbled papers; graphical design; printed wrappers; consumption of books; history of paper binding; the putting-out system; book distribution; publisher’s bindings; material bibliography; material culture; sociology of texts; history of bookbinding; history of consumption; book market; bookbinding technique.; history of the book;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. LÄS MER

 4. 4. Bargaining and Communication in Games

  Detta är en avhandling från Food Technology, Lund University

  Författare :Ola Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Repeated Bertrand Games; Communication; Cooperation; Renegotiation; Experiments; Bargaining; Discount factors; Non-cooperative Game Theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idén om att företag försöker koordinera sina handlingar för att försöka förhindra rivalitet mellan dem har en lång historia inom nationalekonomin och den har undersökts relativt grundligt. Trots detta är många frågor fortfarande obesvarade och den här avhandlingen ämnar försöka besvara några av dessa. LÄS MER

 5. 5. Communication in Games and Decision Making under Risk

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Erik Wengström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Repeated Bertrand Games Cooperation; Renegotiation; Experiments; Risk Aversion; Non-cooperative Game Theory; Selection; Loss Aversion; Timing of Uncertainty Resolution;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är indelad i två delar. I den första delen studeras hur kommunikation påverkar utfall i strategiska situationer, så kallade spel. Den andra delen studerar individers riskpreferenser. Metodologiskt förlitar sig avhandlingen till största delen på ekonomiska experiment. LÄS MER