Sökning: "Anders Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Anders Jönsson.

 1. 1. Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Författare :Sofia Pulls; Anders Öhman; Maria Jönsson; Anders Ohlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 2. 2. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Författare :Anders Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER

 3. 3. Lean Prototyping of Multi-body and Mechatronic Systems

  Författare :Anders Jönsson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Major drivers behind increased efforts in product development are the increased competition due to globalisation and the urgent transformation of society towards sustainability. Furthermore, the average product lifetime has been compressed significantly over the last decade. LÄS MER

 4. 4. Modelling, Simulation and Experimental Investigation of a Rammer Compactor Machine

  Författare :Anders Jönsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Soil Compaction; Non-linear Dynamics; Theoretical Modelling; Numerical Simulation; Experimental Verification; Complete Approach; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Sammanfattning : This licentiate thesis considers the modelling, simulation and experimental investigation of a rammer compactor machine. The purpose is to develop an efficient and verified method for simulation of rammer compactor machines to be used in the product development process. LÄS MER

 5. 5. On the pharmacodynamics, pharmacokinetics and metabolism of sulphonylurea and its metabolites - with special reference to glibenclamide

  Författare :Anders Jönsson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sekretion; Endokrinologi; secreting systems; diabetology; Endocrinology; diabetologi;

  Sammanfattning : The pharmacodynamics (PD), pharmacokinetics (PK) and metabolism of the sulphonylurea(SU) and its metabolites (M1 and M2) , and of another SU, glipizide (Gz) were studied in diabetes patients and healthy volunteers. In one study Caucasians and Chinese were compared. LÄS MER