Sökning: "tankekollektiv"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet tankekollektiv.

 1. 1. SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet En studie av lärares tankestilar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Sanna Wettergren; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; thought collective; thought style; formative assessment; assessment for learning; mathematical knowing; professional development; tankekollektiv; tankestil; formativ bedömning; matematikkunnighet; kollegialt lärande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Exempelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Illusionernas harmoni Samhällsplanerandets tankestil och dess kraftfullaste topos: diskrepansförnekandet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Nordström; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social planning; thought-style; thought-collective; discrepancies; geographies of knowledge; rhetoric; action-theory; Cartesian anxiety; samhällsplanering; tankestil; tankekollektiv; diskrepanser; kunskapens geografier; Humanvetenskaplig handlingsteori; retorik; Cartesianska oron;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the negative consequences of the generally positive democratic ambition behind social planning: the good purpose may conceal less good actions. The aim is to study the thought-style of social planning and its most powerful topos, the denial of discrepancies. LÄS MER

 3. 3. Disciplined reasoning : Styles of reasoning and the mainstream-heterodoxy divide in Swedish economics

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anders Hylmö; [2018-09]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of economics; heterodox economics; styles of reasoning; disciplinarity; quality evaluation; ekonomisociologi; heterodox ekonomi; vetenskapliga stilar; vetenskapliga discipliner; kvalitetsbedömning;

  Sammanfattning : Economics is one of the most influential social science disciplines, with a high level of internal consent around a common theoretical and methodological approach to economic analysis. However, marginalised schools of thought have increasingly unified under the term “heterodox” economics, with their critical stance towards the “neoclassical mainstream” as common denominator. LÄS MER