Sökning: "barnteater"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet barnteater.

 1. 1. Att växa sidledes : Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga

  Författare :Rebecca Brinch; Karin Helander; Barbro Sigfridsson; Amelie Björck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Theatre; Children’s theatre; Theatre for children and young people; Performing arts for young people; Suzanne Osten; Performance analysis; Utopia in Performance; Suzanne Osten; teater för barn; teater för unga; barnteater; föreställningsanalys; uppsättningsanalys; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss the artistic force, potential and significance of performing arts for children and young audiences through the example of the work by Suzanne Osten. The focus of this research is on themes, notions of the child and artistic expressions and strategies. LÄS MER

 2. 2. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 3. 3. Spelet om teaterpolitiken : Det svenska regionteatersystemet – från statligt initiativ till lokal realitet

  Författare :Rikard Hoogland; Willmar Sauter; Jørn Langsted; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Pierre Bourdieu; Anthony Giddens; regional theatres; theatre for children; cultural fields; theatrical event; cultural policy; regionalism; social democracy; welfare state; theatre critique; group theatre; Nobuko Kawashima; Willmar Sauter; kulturpolitik; regionalisering; länsteatrar; regionteatrar; socialdemokrati; välfärdsstat; teaterkritik; gruppteater; fria grupper; barnteater; kulturella fält; teaterhändelsen; Riksteatern; Västernorrlands regionteater; Teater Västernorrland; Länsteatern i Dalarna; Dalateatern; Västmanlands länsteater; Teater Västmanland; Film; Filmvetenskap; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the impact that the new cultural policy had on the field of Swedish theatre in the 1970s. Of special interest is the system of regional theatres that emerged from the new cultural policy. In focus are the central political process, and the founding of three regional theatres. LÄS MER

 4. 4. Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik

  Författare :Ylva Lorentzon; Karin Helander; Ann-Christin Cederborg; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child culture; art for children; practice; practice architecture; practice theory; status; status-power; performing arts; theater; culture; ethnography; cultural policy; legitimization; childhood; interpretation; Barnkultur; barnteater; kultur för barn; praktik; praktikarkitektur; praktikteori; status; status-makt; scenkonst; teater; kultur; etnografi; kulturpolitik; legitimering; barndom; tolkning; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. LÄS MER

 5. 5. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER