Sökning: "Barnkultur"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Barnkultur.

 1. 1. Bio för barnens bästa? : Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år

  Författare :Malena Janson; Astrid Söderbergh Widding; Karin Helander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; barnfilm; barnfilmsestetik; barnfilmspolitik; filmcensur; svensk filmhistoria; barndom; barnkultur; barndomsdiskurser; diskursanalys; Michel Foucault; Olle Hellbom; Kay Pollak; Rolf Husberg; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : The main aim of this dissertation is to examine the different childhood discourses permeating Swedish children’s cinema. This is done through close readings of three films that, each in their own way, play an important role in the history of this tradition: THE CHILDREN OF FROSTED MOUNTAIN (Rolf Husberg, 1945), THE CHILDREN OF BULLERBY VILLAGE (Olle Hellbom, 1960) and ELVIS! ELVIS! (Kay Pollak, 1977). LÄS MER

 2. 2. Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik

  Författare :Ylva Lorentzon; Karin Helander; Ann-Christin Cederborg; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child culture; art for children; practice; practice architecture; practice theory; status; status-power; performing arts; theater; culture; ethnography; cultural policy; legitimization; childhood; interpretation; Barnkultur; barnteater; kultur för barn; praktik; praktikarkitektur; praktikteori; status; status-makt; scenkonst; teater; kultur; etnografi; kulturpolitik; legitimering; barndom; tolkning; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. LÄS MER

 3. 3. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER

 4. 4. Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion

  Författare :Ylva Ågren; Karin Aronsson; Karin Helander; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER