Sökning: "praktikteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet praktikteori.

 1. 1. Sjukskrivnas arbetsbörda Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Kaluza; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working citizen; Bureaucratic co-creation; Practice theory; Customer-oriented bureaucracy; Working consumers; Public administration; Arbetande medborgare; Byråkratiskt samskapande; Kundorienterad byråkrati; Praktikteori; Offentlig sektor; Sjukförsäkring; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling är baserad på en empirisk studie av Försäkringskassan. Teoretiskt tar avhandlingen sitt avstamp i litteraturen om arbetande konsumenter och kundorienterade byråkratier. LÄS MER

 2. 2. Online teaching practices Sociomaterial matters in higher education settings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Bolldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera undervisningspraktiker online i svensk högre utbildningskontext. Studien har en onlineetnografisk ansats och baseras på empiriska data av undervisningen i två kurser på universitetsnivå. LÄS MER

 3. 3. Stärkt pedagogiskt ledarskap Rektorer granskar sin egen praktik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anette Forssten Seiser; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 4. 4. Öppna världar, slutna rum Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Lorentzon; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child culture; art for children; practice; practice architecture; practice theory; status; status-power; performing arts; theater; culture; ethnography; cultural policy; legitimization; childhood; interpretation; Barnkultur; barnteater; kultur för barn; praktik; praktikarkitektur; praktikteori; status; status-makt; scenkonst; teater; kultur; etnografi; kulturpolitik; legitimering; barndom; tolkning; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet till middag en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Matilda Marshall; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER