Sökning: "praktikteori"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet praktikteori.

 1. 1. Sjukskrivnas arbetsbörda : Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

  Författare :Johan Kaluza; Per Skålén; Johan Quist; Martin Fransson; Mikael Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working citizen; Bureaucratic co-creation; Practice theory; Customer-oriented bureaucracy; Working consumers; Public administration; Arbetande medborgare; Byråkratiskt samskapande; Kundorienterad byråkrati; Praktikteori; Offentlig sektor; Sjukförsäkring; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling är baserad på en empirisk studie av Försäkringskassan. Teoretiskt tar avhandlingen sitt avstamp i litteraturen om arbetande konsumenter och kundorienterade byråkratier. LÄS MER

 2. 2. Elektroniska marknadsplatser : IT-stöd för små och medelstora leverantörer

  Författare :Johan Petersson; Göran Goldkuhl; Karin Axelsson; Fredrik Karlsson; Martin Henkel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic marketplaces; Information systems; Small and medium -sized enterprises; Practice theory; Elektroniska marknadsplatser; informationssystem; små och medelstora företag; praktikteori;

  Sammanfattning : Den här avhandlingens ämne är elektroniska marknadsplatser och hur sådana bör utformas utifrån mindre leverantörers perspektiv. Med leverantörer avses här de säljande företag som använder marknadsplatser som mellanhand för att sälja varor och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Online teaching practices : Sociomaterial matters in higher education settings

  Författare :Karin Bolldén; Madeleine Abrandt Dahlgren; Ann-Marie Laginder; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse online teaching practices in the Swedish higher education context. The study had an online ethnographic approach and was based on empirical data on the teaching in two university courses. LÄS MER

 4. 4. Att ta plats och göra skillnad : skolbibliotekariepraktiker i framgångsrika verksamheter

  Författare :Ulrika Centerwall; Jan Nolin; Fredrik Hanell; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolbibliotekarier; skolbibliotek; praktikteori; school librarians; librarianship; practice theory; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar på engelska och en kappa på svenska. För avhandlingsstudien intervjuades 22 skolbibliotekarier som arbetade på framgångsrika skolbibliotek i svenska högstadie- och gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. Stärkt pedagogiskt ledarskap : Rektorer granskar sin egen praktik

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER