Sökning: "status"

Visar resultat 1 - 5 av 5266 avhandlingar innehållade ordet status.

 1. 1. Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik

  Författare :Ylva Lorentzon; Karin Helander; Ann-Christin Cederborg; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child culture; art for children; practice; practice architecture; practice theory; status; status-power; performing arts; theater; culture; ethnography; cultural policy; legitimization; childhood; interpretation; Barnkultur; barnteater; kultur för barn; praktik; praktikarkitektur; praktikteori; status; status-makt; scenkonst; teater; kultur; etnografi; kulturpolitik; legitimering; barndom; tolkning; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. LÄS MER

 2. 2. Kamratstatus : en sociologisk studie av faktorer relaterade till kamratstatus bland skolelever i årskurs 6 i ett storstadsområde

  Författare :Göran Stütz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vänskap hos barn-- sociala aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Social status : a state of mind?

  Författare :Johanna Lundberg; Margareta Kristenson; Jon Ivar Elstad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with social stratification of psychosocial factors and social position measurement in population samples collected in mid-Sweden 2000-2006. Traditional resource-based measures of social position (occupation, education) and so far less explored prestige-based measures (subjective status, status incongruence) are tested with respect to their associations with psychosocial factors, emotions, and selfrated health. LÄS MER

 4. 4. Status Spotting- A Consumer Cultural Exploration into Ordinary Status Consumption of "Home" and Home Aesthetics

  Författare :Sofia Ulver; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Status; Consumers; Home; Aesthetics; lifestyle; Status Consumption; Marketing; Consumer Culture; Globalization;

  Sammanfattning : When lumping the notions of “status” and “consumption” together, people often think of expensive brands, conspicuous luxury, bling-bling and spectacular extravaganza. Not least in the case of the “home,” such associations go to Hollywood stars, spacious mansions, famous architects, swimming pools, and high-priced furniture design frenzy. LÄS MER

 5. 5. Health for future : self-rated health and social status among adolescents

  Författare :Junia Joffer; Lars Jerdén; Reneé Flacking; Ann Öhman; Anna Sarkadi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; health; self-rated health; smoking; self-esteem; social status; subjective social status; gender; social norms; think-aloud interview; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore self-rated health, subjective social status and smoking in adolescents.This thesis consists of a qualitative and a quantitative study. The qualitative study was an interview study that included 58 participants in the 7th and 12th grades. LÄS MER