Sökning: "Anthony Giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Anthony Giddens.

 1. 1. Motstånd och kreativitet : George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten

  Detta är en avhandling från Stockholm, Stehag : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Elin Lundin; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; George Herbert Mead; agency-structure debate; Anthony Giddens; Pierre Bourdieu; Jürgen Habermas; the social definition paradigm; the social facts paradigm; social structures of habitual responses; attitude taking; the generalized other; self-reflexivity; sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is about the agency-structure debate. Different ways of comprehending the relationship between agency and structure constitute a watershed between theoretical approaches in sociology. On one side, we have the Weberian social definition paradigm. On the other, we have the Durkheimian social facts paradigm. LÄS MER

 2. 2. Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Catarina Andishmand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etnografi; fritidshem; förort; Giddens; landsort; likvärdig utbildning; tätort; segregation; social praktik; strukturers dualitet;

  Sammanfattning : In recent decades there has been decreased resources and larger groups of children in the leisure-time centres. Statistics show major differences between leisure-time centres in terms of staff education, group size, staffing levels and the number of children enrolled at each leisure-time centre. LÄS MER

 3. 3. Spelet om teaterpolitiken : Det svenska regionteatersystemet – från statligt initiativ till lokal realitet

  Detta är en avhandling från Teatertidningen

  Författare :Rikard Hoogland; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pierre Bourdieu; Anthony Giddens; regional theatres; theatre for children; cultural fields; theatrical event; cultural policy; regionalism; social democracy; welfare state; theatre critique; group theatre; Nobuko Kawashima; Willmar Sauter; kulturpolitik; regionalisering; länsteatrar; regionteatrar; socialdemokrati; välfärdsstat; teaterkritik; gruppteater; fria grupper; barnteater; kulturella fält; teaterhändelsen; Riksteatern; Västernorrlands regionteater; Teater Västernorrland; Länsteatern i Dalarna; Dalateatern; Västmanlands länsteater; Teater Västmanland; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the impact that the new cultural policy had on the field of Swedish theatre in the 1970s. Of special interest is the system of regional theatres that emerged from the new cultural policy. In focus are the central political process, and the founding of three regional theatres. LÄS MER

 4. 4. Det odödas analys En studie av centralproblematiken i Slavoj Zizeks samhällsanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Palm; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Rex Butler; Judith Butler; Anthony Giddens; sexual difference; castration; the symbolic; the real; the undead; the act; fantasy; den Andre; the Other; performativity; deconstruction; psychoanalysis; poltical theory; Slavoj Žižek; Jacques Lacan; Jacques Derrida; Gilles Deleuze; Niklas Luhmann; Sociologi; det odöda; akt; fantasi; dekonstruktion; psykoanalys; politisk teori; performativitet; Ernesto Laclau;

  Sammanfattning : This thesis examines the social theory of Lacanian philosopher Slavoj Žižek. It focuses on Žižek’s work between 1989 and 2006, and offers an interpretation based on a reading of three central concepts: the Other, fantasy, and the act. LÄS MER

 5. 5. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Söderström; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; pupils`responsibility; Giddens`structuration theory; ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER