Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. Sociologi och epistemologi : om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin = [Sociology and epistemology] : [on Pierre Bourdieu's work and the historical epistemology]

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Donald Broady; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bourdieu; Pierre; 1930-2002; Sociologi; historia; Frankrike; 1900-talet; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of Pierre Bourdieu is analyzed from two angles.On the one hand, the development of Bourdieu's methods and key concepts (symbolic capital, cultural capital, habitus, field) is traced back to the problems which he and his collaborators have encountered in their research practice. LÄS MER

 2. 2. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison Ett bidrag till förståelsen av Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Kent Löfgren; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :Bourdieu; correspondence analysis; college-students; comparative education; cross-cultural; habitus; leisure-time; sex differences; social fields; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study analyses differences between student groups at Umeå University, Sweden, and the University of Wisconsin-Madison, USA. It analyses student study situations, students’ experience of the university environment, students’ exercise and sports activities, and connections between study and leisure-time activities. LÄS MER

 3. 3. Digitala distinktioner Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Högskolan i Halmstad.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 4. 4. Bourdieu och Arkeologi. Struktur och praxis bland gropkeramiker på Västerbjers, Gotland

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna-Carin Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bourdieu; archaeology; symbolic capital; structure; praxis; Pitted Ware Culture; Västerbjers;

  Sammanfattning : With point of departure in three main objectives the purpose of the thesis is to examine the potential of the reasoning and concepts of the French sociologist Pierre Bourdieu (1930–2002) in an analysis of an archaeological material. Earlier attempts to use his reasoning in archaeology have not in a sufficient way considered the complexity of these reasoning. LÄS MER

 5. 5. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Ahlin; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER