Sökning: "Skådespelare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Skådespelare.

 1. 1. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Victor Sjöström : hans liv och verk

  Författare :Bengt Forslund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sjöström; Victor; 1879-1960; Regissörer; Skådespelare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den andra rollen : ett fältarbete bland skådespelare, regissörer och roller

  Författare :Marika V. Lagercrantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This book is about the actors in The Sun and The Moon , two plays staged at Stockholm City Theatre. It is about role-play in the fictive story developed during rehearsals and in the social drama that kept unfolding in the production groups. My aim has been to describe the actors' work as a specific social process within a dual reality. LÄS MER

 4. 4. Fenomenet röst : En parallellställning av röstpedagogik för skådespelare och Jacques Derrida

  Författare :Mikael Strömberg; Willmar Sauter; Pauline von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Documentation; voice; speech; Stockholm Academy of Dramatic Arts; Jacques Derrida; repetition; borders; interweaving; juxtaposition; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The dissertation aims at being a documentation, through written descriptions, of some parts of the teaching of voice and speech at the Stockholm Academy of Dramatic Arts. Three different classes or subjects are analyzed; the training of voice and resonance for Peter Teubner, speech, song and text interpretation for Pia Olby and Karin Rudfeldt and a stage production led by director Ellen Lamm. LÄS MER

 5. 5. Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet

  Författare :Mariah Larsson; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiography; nationality; gender; feminism; modernism; 1960s; art cinema; Swedish national cinema; Mai Zetterling; women directors; Cinema theory and history; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Mai Zetterling (1925-1994) was a popular actress in the 1940s. In the 1960s, she directed four feature films. The films ? Loving Couples (1964), Night Games (1966), The Girls (1968) and Dr. LÄS MER