Sökning: "Teater"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet Teater.

 1. 1. Ödets teater : Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början

  Författare :Andreas Hellerstedt; Erland Sellberg; Jonas Nordin; Otfried Czaika; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Försynen; Ödet; Lyckan; Providentia; Fatum; Fortuna; Ödesföreställningar; idéhistoria; 1700-talet; Stora nordiska kriget; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the function of the conceptions of Fate in political contexts as well as in views on society, in early 18th century Sweden. The investigation is centered on three main concepts, namely Providence (lat. providentia), Fate (lat. fatum) and Fortune (lat. LÄS MER

 2. 2. Osäkerhetens teater : studier i Lars Forssells dramatik

  Författare :Gunnar Syréhn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Teater i Folkets park 1905-1980 : arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern : en kulturpolitisk studie

  Författare :Ann Mari Engel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarteater; Folkets parker; Folkparker; Teaterhistoria; Sverige; 1900 talet; Teater; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tradition och förnyelse : svensk dramatik och teater från 1914-1922

  Författare :Freddie Rock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teater; Teaterhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER