Sökning: "socialdemokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet socialdemokrati.

 1. 1. Organisationspraktiker och målförändring : Exemplet svensk socialdemokrati

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Per Dannefjord; Gunnar Olofsson; Thomas Peterson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of Organizations; Organizations; Social Democracy; Political Sociology; Goal Change; Institutionalism; Political History; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The thesis emanates from a comparison between three points of time in the history of the Swedish social democratic party (SAP); 1889, 1905 and 1933. The comparison is partly about the political and organizational situation of the party, and partly about the goals the party expressed. LÄS MER

 2. 2. Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati ca 1880-11910

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Christina Carlsson Wetterberg; [1986]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish social democracy; women s movement; gender; Socialdemokrati; kvinnofrågor; kvinnorörelse; genus; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. (R)evolutionära idéer. Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

  Författare :Angelica Börjesson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sjukförsäkring; sjukförsäkringspolitik; politiska idéer; institutionell omvandling; idéanalys; offentlig politik; socialpolitik; ideologi; socialdemokrati; historieinstitutionell teori; idéspårning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Demokrati bortom politiken En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER