Sökning: "Ronny Ambjörnsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ronny Ambjörnsson.

 1. 1. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samhällets kartläggare : Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830-1920

  Författare :Per Wisselgren; Ronny Ambjörnsson; Roger Qvarsell; Björn Wittrock; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Using the Lorén Foundation (Lorénska stiftelsen) as a concrete empirical point of departure, the aim of this dissertation is to study the formation of a Swedish social science discourse in the historical context of the lengthy and broad-ranging discussions summarized in the formula "the social question". Established in 1885, the explicit aim of the Lorén Foundation was to promote the rise of Swedish social science and to contribute to the solution of the social question. LÄS MER