Sökning: "Swedish university history"

Visar resultat 1 - 5 av 340 avhandlingar innehållade orden Swedish university history.

 1. 1. Mellan akademi och kulturpolitik : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Författare :Andreas Åkerlund; Jan Lindegren; Donald Broady; Lars M Andersson; Norbert Götz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; History subjects; Historieämnen; History; Historia; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria; Swedish language; Svenska språket; International education; Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 3. 3. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

  Författare :Martin Karlsson; Jan Samuelson; Ulf Zander; Gunnar Iversen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; History; Historia;

  Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud [Projecting the past: Use and mediation of history in Swedish educational films 1970-2000] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English  This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER

 4. 4. Som isolerade öar : De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft

  Författare :Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Modern History; University History; Gender History; Academic Women; Female Post-Graduates; Academic Labor Market; Gender and Academia; “Frozen Ideology” [frusen ideologi]; Identity; Historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is, from a gender perspective, to illuminate and analyze the position of female post-graduates, within and in relation to the male dominated state universities and private university colleges in Sweden during 1883-1949. Hence, this is the telling of the story of a minority within a majority, with an emphasis on the analysis of different perceptions of this elite. LÄS MER

 5. 5. Historia på högstadiet : Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

  Författare :Hans Olofsson; Martin Stolare; Johan Samuelsson; K-G Hammarlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history education; historical consciousness; historical-culture expressions; collective remembering; methodological nationalism; narrative theory; neo-nationalism; Swedish contemporary history; historieundervisning; historiemedvetande; historiekulturella yttringar; kollektivt memorerande; metodologisk nationalism; narrativ teori; neo-nationalism; svensk samtidshistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : How do students use schools´ history education to develop their historical consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its point of departure in these overarching questions. LÄS MER