Sökning: "1970–2000"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet 1970–2000.

 1. 1. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

  Författare :Martin Karlsson; Jan Samuelson; Ulf Zander; Gunnar Iversen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; History; Historia;

  Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud [Projecting the past: Use and mediation of history in Swedish educational films 1970-2000] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English  This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER

 2. 2. Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000

  Författare :Kerstin Alnebratt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :conceptual analysis; female researchers; gender equality; gender studies; incommensurability; phenomenology; research policy; thought collectives; war machine;

  Sammanfattning : The thesis analyse how Gender Studies is written about in Swedish research policy documents 1970–2000. Underlying assumptions and presumptions are scrutinised, as well as terminological changes and conceptual displacements over time. LÄS MER