Sökning: "Social Democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 494 avhandlingar innehållade orden Social Democracy.

 1. 1. Promoting Democracy Sweden and the democratisation process in Macedonia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rickard Mikaelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy promotion; democracy assistance; democracy; role theory; democratisation; Sweden; Macedonia; development cooperation; foreign policy; Demokratifrämjande aktiviteter; demokratibistånd; demokrati; demokratisering; roll teori; Sverige; Makedonien; bistånd; utrikespolitik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to an increased understanding of democracy promotion. Empirically, the study focuses on the multi-faced democratisation process in Macedonia; the official Swedish policy for democracy promotion; and actual Swedish attempts to promote democracy in Macedonia in the period 2000–2006. LÄS MER

 2. 2. Democracy and power Viewing processes of change and resistance

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

  Författare :Mona Lilja; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democratization; gender;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan det förflutna och framtiden : Den sandinistiska revolutionen i Nicaragua

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Enrique Pérez; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nicaragua; revolution; tradition; development; democracy; cooperation; popular participation; local development; Sandinismo; Cultural anthropology; applied anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The theme throughout this book is the buildning up of a new societal structure and the conflicts encompassed in such a project. I discuss the societal changes in Sandinista Nicaragua by way of placing the revolution in a historic, political, and social context. LÄS MER

 4. 4. Mångfald som demokratins utmaning en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitutiion förstår och hanterar kulturell mångfald

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Rúna Í Baianstovu; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; democracy; diversity; social work; moral; culture; solidarity; lifeworld; system; communicative action; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democracy must include all members of society is central in contemporary welfare states. LÄS MER

 5. 5. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER