Sökning: "social demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade orden social demokrati.

 1. 1. Demokrati bortom politiken En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Anna Friberg; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP?) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 2. 2. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER

 4. 4. Samtal om demokrati Reasoning on democracy

  Detta är en avhandling från Lund : Doxa

  Författare :Bengt-Ove Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demokrati; Diktatur; Politik; Samhälle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Openness as Political Culture The Arab Spring and the Jordanian Protest Movements

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Arvid Lundberg; Johan Lindquist; Mark Graham; Daniele Cantini; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activism; Arab Spring; democracy; Jordan; political culture; aktivism; arabiska våren; demokrati; Jordanien; politisk kultur; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This study is an exploration of the origins of the Arab Spring in Jordan and across the region. Based on ethnographic fieldwork among the leadership of the Jordanian protest movements, it suggests a new way of understanding why these movements fell apart. LÄS MER