Sökning: "Gender and Academia"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Gender and Academia.

 1. 1. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 2. 2. Mapping Gender in Academic Workplaces : Ways of reproducing gender inequality within the discourse of equality

  Författare :Paula Mählck; Nora Räthzel; Olle Persson; Lis Höjgaard; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; gender; equality; inequality; academia; career; socio-bibliometric mapping; meritocracy; discourse; Genusforskning; Gender studies; Genus; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sweden is often described as one of the best countries in the world for women to live in. Despite this and despite a number of equal opportunity interventions within the area of higher education from the mid 1990s and on, Sweden follows the international pattern of the "leaking pipeline" when it comes to gender distribution in academia. LÄS MER

 3. 3. Pyramider och pipelines : Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan

  Författare :Charlotte Silander; Thomas Denk; Lena Agevall; Maria Oskarsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender equality; higher education; educational reform; gender balance; educational systems; gender diffrences; exit; jämställdhet; högre utbildning; utbildningsreformer; könsbalans; exit; högskolesystem; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Research on gender equality in Swedish higher education shows an unequal gender balance. Women are consistently underrepresented at the highest levels of the academic hierarchy. The lack of gender equality in academia has been illustrated by metaphors such as a narrowing pyramid, a leaky pipeline and a black hole. LÄS MER

 4. 4. Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden

  Författare :Tord Rönnholm; Christina Florin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Universitites; gender; gender identities; Women Studies; women academics; feminism; academia; student culture; mentalities; masculinity femininity; knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the women attending Swedish universities during the period 1870-1914 and, culling information from their histories, to elucidate and analyze the gender order and gender construction which permeated the world of the university one hundred years ago. Despite the fact that conditions at our institutes of higher learning are very different now, there is a certain connection between the female students of today and those of the last century. LÄS MER

 5. 5. On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach

  Författare :Lena Gunnarsson; Liisa Husu; Andrew Sayer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Roy Bhaskar; critical realism; dialectical critical realism; feminist theory; gender; Anna G. Jónasdóttir; love power; new materialism; ontology; philosophy of metaReality; sexuality; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis offers a theoretical account of how and why, in contemporary western societies characterized by formal-legal equality and women’s relative economic independence, women continue to be subordinated to men through sexuality and love. By means of an innovative application of Roy Bhaskar’s critical realism, dialectical critical realism and philosophy of metaReality, it investigates and elaborates Anna G. LÄS MER