Sökning: "mellankrigstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet mellankrigstiden.

 1. 1. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Ekerholm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER

 2. 2. Mellan masskonsumtion och folkrörelse idrottens kommersialisering under mellankrigstiden

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Nils-Olof Zethrin; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sports; mass culture; popular movement; commercialization; interwar period; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rationaliseringsrörelsen i Sverige : effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Studieförb. Näringsliv och samhälle (SNS)

  Författare :Hans De Geer; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rationalisering historia Sverige 1918-1939 mellankrigstiden ; Industri samhällsaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insurance and cartels through wars and depressions Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet, Institutionen för ekonomisk historia

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 5. 5. Den allrakäraste fienden : Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Detta är en avhandling från Sekel

  Författare :Ainur Elmgren; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; västerlandets bålverk; främling; frände; mellankrigstiden; media; kulturelit; bildning; press; bilden av; identifikation; den andra; fiende; nationell identitet; svenskhet; finskhet; Finland; Sverige; stereotyping; stereotyp; nationalism; historia; autoexotism; självexotism; antisemitism; xenofobi;

  Sammanfattning : This thesis studies stereotypes of Sweden and Swedishness in the Finnish press 1918–1939. It maps the genealogy of the images and analyzes the use of stereotypes. In newly independent Finland, the press conveyed debates about national values and political goals. LÄS MER