Sökning: "Swedish Modern History"

Visar resultat 1 - 5 av 390 avhandlingar innehållade orden Swedish Modern History.

 1. 1. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Författare :Ingvar Sjöblom; Mats Hallenberg; Leos Müller; Jan Samuelson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; History; historia; military history; naval history; early modern history; naval officer; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 2. 2. In the Shadows of Poland and Russia : The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th century

  Författare :Andrej Kotljarchuk; David Gaunt; Robert I Frost; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish-Lithuanian Relations; Grand Duchy of Lithuania; Second Northern War; Swedish-Ukrainian Diplomacy; Swedish-Russian Diplomacy; Protestantism in Lithuania and Belarus; History; Historia;

  Sammanfattning : This book examines and analyses the Union between the Grand Duchy of Lithuania and Sweden signed in 1655 at Kėdainiai and the political crisis that followed. The union was a result of strong separatist dreams among the Lithuanian-Ruthenian Protestant elite led by the Radziwiłł family, and if implemented it would radically change the balance of power in the Baltic Sea region. LÄS MER

 3. 3. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

  Författare :Martin Karlsson; Jan Samuelson; Ulf Zander; Gunnar Iversen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; History; Historia;

  Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud [Projecting the past: Use and mediation of history in Swedish educational films 1970-2000] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English  This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER

 4. 4. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; History of philosophy;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 5. 5. Rättvisans och allmogens beskyddare : Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730 : the Swedish absolute state, the commissions and the civil servants, 1680-1730

  Författare :Marie Lennersand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; commissions; civil servants; peasants; Great Northern War; Age of Freedom; Absolute state; corruption; ideology; communication; control; social discipline; legal history; early modern history; 17th century history; 18th century history; Sweden; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : In Sweden the state, like other European states, changed radically during the 16th and 17th centuries. The central power increased its influence, which led to a more intensified exercise of power and to higher demands for total control over society. In the thesis the actions of the absolute state to legitimise and strengthen its power is in focus. LÄS MER