Sökning: "Scientific Exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 1788 avhandlingar innehållade orden Scientific Exchange.

 1. 1. Exchange rates : target zones, interventions and regime collapses

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute for International Economic Studies, Stockholm University

  Författare :Hans Lindberg; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Växelkurser; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan akademi och kulturpolitik Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Åkerlund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 3. 3. Mellan nation och omvärld : debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Division of History of Ideas and Sciences

  Författare :Henrik Brissman; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; boundary organisation; research; scientific relations; scientific ideological debate; scientific exchange; The Research Council of Social Sciences; The Fund of Human Sciences; The Medical Research Council; The Swedish Society of Medicine; research council; The Royal Academy of Engineering Sciences; professional organisation; internationalism; nationalism; financing of science; freedom of research;

  Sammanfattning : Between the nation and the surrounding world - Debate in Sweden regarding the organisation and financing of research and its international and national aspects during the first half of the twentieth century My thesis regards the attitude of the Swedish research society to research as a national and an international phenomenon during the period 1900-1950. My work relates to the question in which way the landscape of the research policy of the surrounding world has influenced Swedish research during this period. LÄS MER

 4. 4. The exchange of cotton : Ugandan peasants, colonial market regulations and the organisation of international cotton trade, 1904-1918

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torbjörn Engdahl; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; cotton; market; organisation; buying-practices; transaction costs; colonial; regulation; policy implementation; Uganda; marketing channel; peasant; chief; middlemen; free-standing company; cotton exchange; international trade; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Between 1904 and 1918, the British colonial administration in Uganda regulated the cotton industry in order to maintain and improve the quality of the exported cotton. The main topics of the dissertation are: Why were these regulations enacted and who initiated them?The dissertation analyses the impact of the organisation of the international cotton trade on the buying practices in the local Uganda cotton market. LÄS MER

 5. 5. On the Nature of the Multidimensional Firm–Bank Exchange

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Norberg Magnus; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; Exchange; Firm; Bank; Bank Services; Transaction-based elements; Relationship-based elements; Relationship-based elements.;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa studie är att undersöka beskaffenheten på utbytet av olika banktjänster mellan små och medelstora företag och banker. Med hjälp av befintlig teori och kvalitativ metod identifieras transaktionsbaserade och relationsbaserade element. LÄS MER